Društveni centri u lokalnoj zajednici

Klubovi i društveni centri koji su u posljednjih 25 godina okupljali nezavisnu i urbanu kulturu, u svoj svojoj promjenjivosti, čitavo su vrijeme zadržali važnu konstantu – bili su i jesu generatori umjetnosti, eksperimenta, žive i urbane kulture i građanskog aktivizma. Opširnije …

Potencijal neiskorištenih javnih prostora u Međimurju

ACT Grupa i Platforma za Društveni centar Čakovec u petak, 11.11.2016. organiziraju niz završnih aktivnosti projekta ACT.INK koji se provodi uz potporu Ministarstva kulture. U petak, u 18:30 sati, na katu zgrade Starog Hrasta, otvaramo izložbu fotografija napuštenih i neiskorištenih Opširnije …

MURID organizira kreativne radionice i dobrotvornu akciju

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID, tijekom manifestacije Porcijunkulovo 2016., aktivno će se uključiti u provedbu različitih programa kako bi i najmlađima i djeci s teškoćama omogućili uključivanje u ovaj zabavno-kulturni program. U Perivoju Zrinskih, kraj novog Opširnije …

Lokalna zajednica o javnim prostorima i javnim dobrima

Platforma za Društveni centar Čakovec nastavila je sa svojim promotivnim aktivnostima s ciljem prezentacije projekta Društvenog centra Čakovec javnosti. U subotu, 30.4. na Trgu Republike u Čakovcu zajedno sa Udrugom Zora, u sklopu kampanje i projekta ‘Moje mjesto u zajednici’, Opširnije …