Platforma za Društveni centar Čakovec

 

Adresa sjedišta: Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakovec

Telefon: +385 (0)40 390 047
Mobitel: +385 (0)98 819 674
Email adresa: info@drustvenicentar.hr

OIB: 08368489283
Datum upisa u registar udruga: 02.12.2015.
Izvršni direktor: Milivoj Kuhar

IBAN: HR8824020061100764338

Popis članica platforme:

ACT Grupa

Kontakt osoba: Teo Petričević
Mobitel: +385 (0)98 819 674

Centar za mlade Čakovec

Kontakt osoba: Karlo Kozar
Mobitel: +385 (0)98 257 481

Udruga Zora

Kontakt osoba: Marina Kolar
Mobitel: +385 (0)98 160 3725

Fotografija – udruga za fotografsku kulturu

kontakt osoba: Milivoj Kuhar
Mobitel: +385 (0)98 902 9600

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Međimurja

Kontakt osoba: Bojan Miljančić
Mobitel: +385 (0)98 974 54 35

Kulturna udruga Pokret plus

Kontakt osoba: Emil Marciuš
Mobitel: +385 (0)98 553 050

Udruga Međimurske roke

Kontakt osoba: Mirjana Biber Hren
Mobitel: +385 (0)98 239 889

Udruga tjelesnih invalida Međimurja

Kontakt osoba: Branko Baksa
Mobitel: +385 (0)98 939 2168

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID

Kontakt osoba: Silvija Pucko
Mobitel: +385 (0)92 304 7561

Speleološka udruga Međimurje

Kontakt osoba: Ilija Jurak
Mobitel: +385 (0)95 9190 025