MURID organizira kreativne radionice i dobrotvornu akciju

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID, tijekom manifestacije Porcijunkulovo 2016., aktivno će se uključiti u provedbu različitih programa kako bi i najmlađima i djeci s teškoćama omogućili uključivanje u ovaj zabavno-kulturni program. U Perivoju Zrinskih, kraj novog Opširnije …

Lokalna zajednica o javnim prostorima i javnim dobrima

Platforma za Društveni centar Čakovec nastavila je sa svojim promotivnim aktivnostima s ciljem prezentacije projekta Društvenog centra Čakovec javnosti. U subotu, 30.4. na Trgu Republike u Čakovcu zajedno sa Udrugom Zora, u sklopu kampanje i projekta ‘Moje mjesto u zajednici’, Opširnije …

Tribina: Antiratni aktivizam nekad i danas

Knjižnica i čitaonica Tabula Rasa organizira tribinu čija je tema razvoj antiratnog aktivizma devedesetih godina u kontekstu tadašnjih političkih prilika. Sagledat ćemo kako je tekla artikulacija antiratnog i mirotvornog djelovanja na jedan ‘grassroots’ način, uz značajnu podršku tadašnjih postojećih međunarodnih Opširnije …