ZAPOŠLJAVAMO Natječaj za radno mjesto organizator/ica i koordinator/ica edukacijskih programa i studijskih posjeta

Platforma za Društveni centar Čakovec je udruga – inicijativa desetak organizacija civilnog
društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki, koja potiče i zagovara
demokratske i participativne prakse u oblikovanju javnih politika i razvija uvjete za razvoj
sudioničke demokracije i sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u procesima
donošenja odluka na lokalnoj razini, posebice u kulturi.

Projekt, kojeg u partnerstvu provode Platforma i Međimurska županija, trajat će dvije godine
(do listopada 2020. godine) i bavit će se uspostavljanjem modela sudioničkog upravljanja
zgradom Scheier i adaptacijom zgrade, unapređenjem organizacijskih i prostornih kapaciteta
lokalnih vlasti i (članica) Platforme, obogaćivanjem programa u zgradi Scheier u Čakovcu te
povećanjem uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici i njihova
pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

OPIS RADNIH ZADATAKA I ODGOVORNOSTI

 • organizacija i koordinacija edukacijskih programa (11 radionica s već definiranim temama
  za jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i članica Platforme u području sudioničkog upravljanja u
  kulturi u Čakovcu), programa umrežavanja (u Koprivnici, Varaždinu, Zagrebu, Rijeci i Puli),
  studijskog posjeta Mariboru i drugih informativno-edukacijskih aktivnosti na projektu Nove
  prakse
 • komunikacija s javnostima i ciljanim skupinama (kulturnjacima / umjetnicima,
  organizacijama i institucijama u kulturi, građanima, medijima…) i aktivicija istih za
  sudjelovanje na projektnim aktivnostima i kulturnim i umjetničkim sadržajima u zgradi
  Scheier
 • sudjelovanje (kao korisnik/ica) na edukacijama na projektu i u ostalim aktivnostima
  projekta
 • provedba ostalih aktivnosti definiranih procesima projektnog upravljanja i prema uputama
  voditelja projekta.

MJESTO RADA

Čakovec, Međimurska županija

UVJETI

 • smatrate da su kultura i umjetnost neizostavni dio razvoja svake zajednice
 • želite unaprijediti položaj nezavisne kulture i umjetnosti u Međimurskoj županiji, Gradu
  Čakovcu
 • dobro poznajete kulturnu i umjetničku scenu SZ Hrvatske i Međimurja
 • volite raditi s umjetnicima, kulturnjacima i imate dobru mrežu kontakata/suradnika
 • volite raditi u timu ali i sam/a
 • posjedujete odlične organizatorske vještine i razumijete event management i marketing
 • imate i sam/sama reference rada/kreiranja sadržaja u kulturi (navedite ih i u motivacijskom
  pismu)
 • dobro se služite računalom i digitalnim alatima (Google docs, MS Office…)
 • vrlo dobro poznajete engleski jezik u govoru i pismu
 • imate vozačku B kategorije

NUDIMO

 • ugovor na određeno vrijeme (s probnim rokom od 3 mjeseca, početak rada 1. siječnja
  2019.)
 • početna osnovna plaća 7.267,00 kn bruto 1, uvećano za naknadu putnih troškova
 • timski rad u kreativnoj radnoj atmosferi
 • mogućnost usavršavanja i napredovanja kroz projekt i druge aktivnosti Platforme

NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, preporuku (ako postoji) i motivacijsko
pismo. Rok za podnošenje prijave putem elektroničke pošte je 18. prosinca 2018. godine u
23:59 sati. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se šalju na email
adresu: info@drustvenicentar.hr s naznakom “Za natječaj – koordinator/ica
edukacijskih programa“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte 19. prosinca
2018. godine.