ZAPOŠLJAVAMO Natječaj za radno mjesto voditeljice/a projekta

Platforma za Društveni centar Čakovec je udruga – inicijativa desetak organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki, koja potiče i zagovara demokratske i participativne prakse u oblikovanju javnih politika i razvija uvjete za razvoj sudioničke demokracije i sudjelovanja Opširnije …