Miners Clubhouse (stara mjenjačnica brašna) – Mursko Središće

Godine 2005. lokalna uprava grada Mursko Središće je nakon višestrukog pregovaranja udruzi Moto klub ‘Miners’ ustupila staru ruševnu prostoriju koja je nekada služila kao skladište i mjenjačnica za brašno. Prostorija je smještena u samom centru no dugi niz godina je propadala i djelovala kao ruglo grada. Dugo godina neodržavani objekt, u krajnje derutnom stanju, bez mogućnosti prilaska i bez ikakve infrastrukture propadao je zajedno sa nesređenom okućnicom. Iduće godine članovi MC Miners, uz vlastita financijska ulaganja i pomoć članova i prijatelja uređuju podrum, postavljaju električne vodove, strop, izolaciju, uređuju okućnicu, betonske staze, sade travnjak i grmlje te uz sve ostale zahvate stavljaju objekt u funkciju. Tokom 2010. godine izgrađena je terasa s nadstrešnicom, mijenja se kompletno krovište, a 2015. godine zamijenjena je i kompletna elektroinstalacija.

mik_6286_dxo01  mik_6289_dxo01

Dakle, iz samo nekoliko navoda je vidljivo da je u ovom slučaju Grad ustupio derutnu zgradu, koju su članovi kluba sami uredili, no problem je to što im do današnjeg dana, Grad ne želi definirati vremenski najam prema ugovoru te ih može izbaciti iz prostora u roku od 30 dana otkazivanja ugovora što je poprilično neizvjesna i ružna situacija nakon vlastitih ulaganja u revitalizaciju objekta. Podaci sa stranice Grada sa datumom 19. svibanj 2016. godine nam govore da se „Prostorija „stare mjenjačnice“ ustupa se na korištenje na neodređeni rok tj. do daljnjega, do utvrđivanja potrebe da Grad Mursko Središće prostoriju preuzme za svoje potrebe“ te ugovor iz 2004. godine koji definira (članak8.) „Ugovorne strane sporazumne su da će Motocycle Club „Miners“, ukoliko se javi stvarna potreba Grada Mursko Središće za korištenjem predmetne prostorije, u roku od 30 dana od dana pismene obavijesti isprazniti prostoriju te je o svom trošku vratiti u prvobitno stanje i predati u posjed Grada Mursko Središće“.“

mik_6276_dxo01mik_6274_dxo01

Odgovor Grada je uslijedio nakon poziva na suradnju od strane članova Miners MC, a mjesec dana kasnije nastavljeni su pregovori članova kluba i Grada.

Do danas još uvijek je na snazi gradska odluka o korištenju prostoru na neodređeno vrijeme dogovor nije postignut što znači da je budućnost prostora neizvjesna, što je u krajnju ruku ružno, s obzirom na trenutnu situaciju obnovljenog prostora od strane članove udruge o svojem trošku i što prostor funkcionira kao odlično mjesto razvoja turizma i susreta međunarodnih motociklista.