Turističko–informativni centar (Autobusni kolodvor) – Mursko Središće

Ono što je trenutno poznato u vezi objekta u kojoj se trenutno nalazi Autobusni kolodvor Mursko Središće te Turističko – informativni centar jeste da je objekt trenutno dan u zakup Gradu, a kao vrsta vlasništva u registru državne imovine jeste suvlasništvo. Naime, na adresi Trg bana J. Jelačića 6, ukupna površina katastarske čestice 409., iznosi 2219 m². U katastarskoj čestici se tako nalazi navedena oranica, industrijsko dvorište, stambeno poslovna zgrada i poslovni objekt. Najveća površina je industrijsko dvorište od 954 m², oranica od 830 m² dok su površina poslovnog objekta iznosi 259 m² odnosno stambeno poslovne zgrade od 176 m².

mik_6265_dxo01  mik_6260_dxo01

U prijepisu posjedovnog lista nalaze se nabrojane privatne osobe u čijem se privatnom vlasništvu nalazi katastarska čestica, odnosno objekt u kojem se trenutno nalazi Turističko – informativni centar i Autobusni kolodvor, doduše na adresi Trg Bana Josipa Jelačića 10. U tom slučaju, ne radi se o napuštenom objektu no Grad Mursko Središće trenutno koristi prostor kao javni servis građanima.

U istom se objektu trenutno nalaze prostorije nekoliko udruga te ‘Klub za starije osobe’ (Adresa Trg Bana Josipa Jelačića 20) koji je proizašao iz projekta ‘Centar za pomoć u kući Međimurske Županije’ kojeg je provodila ACT Grupa.Tom je prigodom Grad Mursko Središće dao na korištenje prostorije objekta kojeg trenutno ima u zakupu odnosno dobio na privremeno korištenje.

mik_6277_dxo01  mik_6278_dxo01

Na taj je način objekt još više dobio na usluzi lokalnoj zajednici te se možemo nadati da će objekt i dalje služiti lokalnoj zajednici, no kada su u pitanju privatna vlasništva, neriješeno imovinsko pravni odnosi, situacija je uvijek neizvjesna, a prostor jednog dana može postati napušten. Nadajmo se da neće.