Stara škola – Mursko Središće

Zgrada izgrađena 1926. godine, tada kao reprezentativni školski objekt u Međimurju, u kojoj se danas nalazi dječji vrtić koji djeluje u zgradi od 1977. godine.

mik_6256_dxo01  mik_6261_dxo01

U 2015. godini, Ministarstvo gospodarstva odobrilo je Gradu 105.651 kunu bespovratno za izradu toplinske fasade te je iste godine zgrada u potpunosti obnovljena. Budući da se zgrada nalazi u samom centru grada čije stepenice izlaze na glavnu prometnicu, Grad je u međuvremenu pokrenuo postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novog vrtića. Činjenica je da Grad već duže vrijeme razmišlja o preseljenju vrtića što je bilo samo privremeno rješenje jer je lokacija samog objekta, s obzirom na prometnicu uz sam ulaz, vrlo rizična za djecu o čemu svjedoči i automobilska nesreća 2014. godine. U planu Grada navode da nakon što se gradski vrtić izgradi sadašnja zgrada starog vrtića će postati nova gradska vijećnica, a prostori u kojima se sada nalazi Gradska uprava mogli bi se dati na korištenje udrugama.

mik_6282_dxo01  mik_6283_dxo01