Upravna zgrada Majur grofa Feštetića; Stara škola – Hlapičina

„Na području Grada Mursko Središće nalazi se upravna zgrada grofa Majur Feštetića – stara škola, koja je ostatak nekadašnjeg grofovskog posjeda Novi Dvori, a koji je danas integralni dio naselja Hlapičina. Njegovo nastajanje u povijesnim izvorima dovodi se u vezu sa crkvenim redom Ivanovaca. Upravna zgrada Majur grofa Feštetića izvorno je bila dio vlastelinstva grofa Feštetića u Novim Dvorima u kojoj je stanovao njegov upravitelj.“ – Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak

Arhitekt Tibor Horvat, 2015. godine, napravio je procjenu za rekonstrukciju i sanaciju stare zgrade Stare škole pri čemu je, uz procjenu sanacije žitnice koja se nalazi preko puta škole, utvrdio da je potrebno osigurati iznos od 2,3 milijuna kuna. Nadalje, kako je i to jedan od prostora o kojima se dugo lokalne vlasti nisu brinule, zub vremena nagrizao je građevinu te je na sastanku gradonačelnika Murskog Središća Dražena Srpaka i župana Matije Posavca, 21. listopada 2015. godine odlučeno da se kreće u hitnu sanaciju krovišta koje bi se tijekom zime moglo urušiti. Ujedno će se obuhvatiti radovi zatvaranja rupa na zgradi sa daskama, te uređenje eksterijera. No, sve ovo bio je samo rezultat dotadašnje nebrige koja je uzrokovala dodatne nepotrebne troškove koji su u ovom slučaju bili samo ušminkavanje zapuštenog prostora. U prosincu 2015. započela je i dovršena sanacija krovišta zgrade u iznosu od 23.465 kuna, 50 posto iz gradskog proračuna i 50 posto iz proračuna Međimurske županije.

mik_6245  mik_6243

Žitnica preko puta škole

Ono što zvuči tragično u cijeloj priči je da je prije nekoliko godina donešena odluka o rušenju ovog objekta koja je bila u vlasništvu Osnovne škole Mursko Središće kao nekadašnja područna škola, te je u tom smislu izrađen i elaborat rušenja. Tadašnji argument rušenja bio je da se zgrada nalazi u vrlom lošem stanju pa da osim sigurnosne prijetnje nagrđuje selo. No, na svu sreću tadašnja odluka školskog odbora nikada nije provedena, a u međuvremenu su mještani izrazili želje za očuvanjem ovog vrijednog povijesnog objekta. Tom je prilikom provedena i peticija za očuvanjem koju su podržali Vijeće Mjesnog odbora Hlapičina te gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak.

U objavi gradonačelnika sa stranica Grada Mursko Središće iz 3.veljače 2016. godine, stoji da se „Grad Mursko Središće zalaže se za očuvanje i obnovu/adaptaciju upravne zgrade Majur grofa Feštetića, te prenamjenu zgrade u muzej Malteškog reda Ivanovaca, koji će biti još jedan od turističkih potencijala za lokalnu zajednicu i Međimursku županiju. Zgrada kontekstu povijesnog rasta i razvoja naselja svjedoči o visokom stupnju društvene kulture. Grad Mursko Središće u suradnji sa Međimurskom županijom izradio je Glavni projekt; Rekonstrukcija i sanacija Hlapičina.“

Kako je „Grad Mursko Središće je u procesu aplikacije projekta „EKO MUZEJ – revitalizacija upravne zgrade Majur grofa Feštetića“ u program suradnje INTERREG V-A SLO-RH 2014. – 2020. Jedan od ključnih uvjeta prilikom same aplikacije je da zgrada ili objekt koji se kandidira mora biti u vlasništvu projektnog partnera ( u ovom slučaju u vlasništvu Grada Mursko Središće), te imati svojstvo zaštićenog kulturnog dobra. Konzervatorski odjel Varaždin 01. veljače 2016. godine uvažio je zamolbu za upis građevine upravne zgrade Majur grofa Feštetića – stara škola Hlapičina u Registar kulturnih dobara, te izdao rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra sukladno članku 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara“ te je “školski odbor Mursko Središće, kao vlasnik stare škole u Hlapičini, uvažio pismo namjere, te je usuglašeno da se Upravna zgrada Majura grofa Feštetića u 100%-tno vlasništvo dodijeli Gradu Mursko Središće, a isto je poslano na suglasnost Međimurskoj županiji kao osnivaču Osnovne škole Mursko Središće.

Srećom, gradonačelnik Murskog Središća i cjelokupna gradska vlast, prepoznali su važnost objekta kao povijesno kulturnu baštinu te su ga odlučili obnoviti kako bi dobio i na turističkoj važnosti mjesta, a što će prepoznati lokalni mještani, prolaznici, turisti, učenici, znanstvenici i studenti.

Dana 10. ožujka 2016. godine donešena je odluka o darovanje nekretnine zgrade Stare škole od strane školskog odbora OŠ Mursko Središće Gradu Murskom Središću. Sa današnjim datumom obnova objekta još nije započela, samo je djelomično obnovljena, te se čekaju sredstva EU kojima se zgrada namjerava urediti i staviti u funkciju.