Cjelodnevna radionica “Uloga socijalnih usluga u održivom društvenom razvoju” – 17. ožujka

Održiv razvoj primarno je usmjeren na poboljšanje kvalitete života uvažavajući ekonomsku, ekološku i društvenu dimenziju. Socijalne usluge imaju jednu od ključnih uloga u održivom društvenom razvoju. One prioritetno nastoje iskorijeniti siromaštvo, promicati zaposlenost, povećati socijalnu isključenost te suzbiti razne oblike diskriminacije. Akteri civilnog društva preuzimaju sve značajniju ulogu u pružanju socijalnih usluga u lokalnim zajednicama. Stoga je nužno upoznati se s mogućnostima za razvoj te zakonodavnim i institucionalnim okvirom za pružanje socijalnih usluga.

Gdje: Multimedijska dvorana ACT, Čakovec