PRESS Lokalna zajednica o javnim prostorima i javnim dobrima

Platforma za Društveni centar Čakovec nastavila je sa svojim promotivnim aktivnostima s ciljem prezentacije projekta Društvenog centra Čakovec javnosti. Prilozi: Lokalna zajednica o javnim prostorima i javnim dobrima (PDF) Slike DC (ZIP)

Nezavisni i digitalni arhivi tema okruglog stola u ACT-u

Digitalni arhivi se pokazuju kao nužna i željena stvar jer postoje tehnološki uvjeti za dostupnost gradiva te potreba ljudi za informacijama. Problem je što poprilično malen broj institucija (stvaratelja) ima malo digitaliziranog gradiva namijenjenoga strogo javnosti. U prvom dijelu okruglog Opširnije …