ZAPOŠLJAVAMO Natječaj za radno mjesto voditeljice/a projekta

Platforma za Društveni centar Čakovec je udruga – inicijativa desetak organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki, koja potiče i zagovara demokratske i participativne prakse u oblikovanju javnih politika i razvija uvjete za razvoj sudioničke demokracije i sudjelovanja Opširnije …

Raznovrsne edukacije ojačale članice Platforme

Budućnost Platforme gradi se kvalitetnom edukacijom njezinih članica U sklopu projekta “Društveni centar Čakovec” krajem 2018. godine unutar svog saveza udruga Platforma za Društveni centar Čakovec provela je nekoliko kvalitetnih kratkih edukacija. Teme edukacija birali su sami članovi udruga putem ankete, Opširnije …