O nama

Dvadesetak godina organizacije civilnog društva, aktivni/e pojedinci/ke u lokalnoj zajednici i lokalna zajednica sama nemaju adekvatan prostor za organizaciju i implementaciju kulturnih, društvenih, društvenopoduzetničkih programa i aktivnosti. Već sredinom prošlog desetljeća (2004) inicijativa koja je okupljala desetak organizacija civilnog društva (među kojima neke danas čine ovu Platformu) propitivala je i zagovarala drukčije modele korištenja postojećih javnih resursa.

U ljeto 2007. godine Međimurska županija postaje vlasnik cijelog prostora bivše vojarne “Nikola Šubić Zrinski” u Čakovcu. Regionalna razvojna agencija Međimurja REDEA uz podršku je tadašnje županijske vlasti 2007. godine pokrenula inicijativu stavljanja prostora bivše vojarne u funkciju razvoja i time spriječila njegovu rasprodaju ili potpuno propadanje. “Centar znanja” trenutno uključuje razvojne i obrazovne institucije, a u drugoj fazi daljnjeg razvoja predviđena je izgradnja studentskog doma i sportske dvorane te uređenje parka.

No, projekt “Centra znanja” ne obuhvaća prostor cijele bivše vojarne. Na krajnjem rubu kompleksa nalazi se parcela ukupne površine 23.920 m2 i izgrađenog zemljišta površine 1.585 m2 koja nije predviđena za uključenje u projekt.

Upravo na tom području neformalna građanska inicijativa 1729/2 u 2014. godini, motivirana stvaranjem velikih promjena u lokalnoj zajednici, predložila je i pokrenula razvoj novog razvojnog projekta u lokalnoj zajednici – Društveni centar Čakovec.

Platforma za Društveni centar Čakovec inicijativa je dvadesetak organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki, koja je formalizirala djelovanje Inicijative 1729/2 krajem kolovoza 2015. godine. Platforma potiče i zagovara demokratske i participativne prakse u oblikovanju javnih politika i razvija uvjete za razvoj sudioničke demokracije i sudjelovanja građana te organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

Platforma se zalaže za revitalizaciju neiskorištenih javnih prostora na području bivše vojarne u Čakovcu, čime se pokrenulo niz javnih društveno-kulturnih događanja s ciljem oživljavanja prostora koji godinama stoji neiskorišten i stavljanja istoga u javnu funkciju.

Međimurska županija prepoznala je važnost građanskog samoorganiziranja i djelovanja za opće dobro te je Platformi dala dozvolu za njegovo privremeno korištenje. Osim sa Županijom Platforma je uspostavila i konkretnu suradnju s Gradom Čakovcem te je potpisan Partnerski sporazum kojim sve tri strane iskazuju svoje zanimanje za pripremu i provedbu projekta Društveni centar Čakovec. Projekt prepoznaju kao prioritetan razvojni projekt kojim će se definirati i uspostaviti samoodrživ model korištenja i upravljanja javnim resursom.

No, on je prepoznat i kao prilika za izgradnju uključive zajednice, otvaranje prostora javnosti za društveni i kulturni život kroz civilno-javna partnerstva, a kojim će se ujedno podići i razina društvenog kapitala zajednice.