Platforma u studijskom posjetu u Mariboru

U svrhu jačanja kapaciteta članica Platforme za Društveni centar Čakovec organiziran je studijski posjet u Maribor. Na studijskom posjetu sudjelovalo je pet predstavnika iz četiri organizacije članice platforme (Ivan Latin /CEZAM/, Bojana Vojvodić i Kristina Pongrac /HDLU Međimurja/, Milivoj Kuhar Opširnije …

Novi projekti Platforme za Društveni centar Čakovec

Platforma za Društveni centar Čakovec uspješno je prijavila projekt na natječaj “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi” kojeg je raspisalo Ministarstvo kulture u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Natječajem će se financirati aktivnosti jačanja Opširnije …