TRIBINA: OTVORENO O JAVNIM DOBRIMA I JAVNIM PROSTORIMA

Pitanje javnih dobara u našoj lokalnoj zajednici se ne diskutira, ne tematizira, u širokom krugu zaobilazi. Zašto građani smatraju da gradski park nije javni prostor? Zašto građani smatraju da Trg Republike nije javni prostor? Da li je prostor stare vojarne javni prostor? U razvojnom kontekstu, ključni problem lokalne zajednice je da građani ne znaju i ne razumiju što su javna dobra, kako njima treba upravljati, kako ih treba koristiti.

Poziv: DOC / PDF