Istraživanje “Nezavisna kultura u Čakovcu – stanje i potrebe”

U rujnu 2017. godine Platforma za Društveni centar Čakovec i Međimurska županija sklopile su „Sporazum o suupravljanju zgradom Scheier za razdoblje 2018.-2020”. Tim sporazumom započela je provedba decentraliziranog modela Društvenog centra Čakovec, koji će se idućih godina fokusirati na razvoj 4 javna i privatna prostora u kojima će se odvijati glavnina programa nezavisne kulturne scene: 1/ Zgrada Scheier, 2/ Kuća Ladislava Kralja Međimurca, 3/ Prostor – klub Centra za mladeČakovec i 4/ Impact Lab ACT Grupe (posljednja dva prostora smještena su u kompleksu bivše tvornice Stari hrast).

Kako bi se jasnije definirala strategija razvoja programa nezavisne kulturne scene u tim prostorima (i šire), odnosno programiranje prostora polilokacijskog centra, logičan korak je dublje istraživanje potreba ključnih aktera scene – publike i produkcije.

Iako ključni akteri, organizacije civilnog društva na nezavisnoj kulturnoj sceni, kroz dugogodišnji rad u lokalnoj zajednici ukazuju na ključne izazove i otvaraju pitanja vlastitih potreba i potreba zajednice, te kontinuirano rade na umrežavanju i jačanju kapaciteta (kroz pokretanje i rad Platforme), ostaju i dalje otvorene neke teme za koje je potrebno utvrditi jasnije stanje.

U tu svrhu Platforma za Društveni centar Čakovec provela je istraživanja kojim smo željeli dobiti recentne podatke o stanju nezavisne kulturne scene u Čakovcu, ali i odgovore na ključna pitanja vezana uz razvoj čakovečke nezavisne kulturne scene. Istraživanje je provedeno uz uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”, a publikaciju s nalazima istraživanja “Nezavisna kultura u Čakovcu – stanje i potrebe” možete preuzeti u rubrici Dokumentacija.