Javna akcija: Namjena Društvenog centra u Čakovcu – pitamo građane!

U subotu, 9.4.2016. od 9 sati, na Trgu Republike u Čakovcu održat će se javna akcija: Namjena Društvenog centra u Čakovcu – pitamo građane!

Platforma za Društveni centar Čakovec po prvi put na (ne u) javnom prostoru prezentira svoje dosadašnje aktivnosti, planove i koncept Društvenog centra Čakovec. Kroz plakate, informativne letke i programske knjižice građanima će biti prezentirana ideja Društvenog centra, prva programska rješenja za nekoliko lokacija u gradu Čakovcu te programske aktivnosti za proljeće 2016. godine. Na panoima, građani će imati prilike sami dodatno definirati sadržaj Društvenog centra, sukladno identificiranim potrebama zajednice.