ZAPOŠLJAVAMO Natječaj za radno mjesto voditeljice/a projekta

Platforma za Društveni centar Čakovec je udruga – inicijativa desetak organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki, koja potiče i zagovara demokratske i participativne prakse u oblikovanju javnih politika i razvija uvjete za razvoj sudioničke demokracije i sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, posebice u kulturi.

Projekt, kojeg u partnerstvu provode Platforma i Međimurska županija, traje dvije godine (do listopada 2020. godine) i bavi se uspostavljanjem modela sudioničkog upravljanja zgradom Scheier i adaptacijom zgrade, unapređenjem organizacijskih i prostornih kapaciteta lokalnih vlasti i (članica) Platforme, obogaćivanjem programa u zgradi Scheier u Čakovcu te povećanjem uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici i njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Radni odnos se zasniva na određeno nepuno (70%) radno vrijeme, s mogućnošću nastavka zaposlenja na neodređeno puno radno vrijeme.

ZADACI I ODGOVORNOSTI VODITELJA PROJEKTA

 • koordinira i nadzire provedbu projekata na dnevnoj razini;
 • vodi i motivira projektni tim, upravlja tokovima informacija, valorizira rad članova projektnog tima;
 • upravlja razvojem produkata, preuzimajući odgovornost za cjelokupni napredak projekta i upotrebu resursa te inicira korektivne radnje gdje je to potrebno;
 • postavlja ih i upravlja projektnim procedurama – upravljanje rizicima, kontrola neplaniranih pojava, kontrola promjena, upravljanje konfiguracijom proizvoda, komunikacija;
 • autorizira projekt na razini radnih paketa (početak paketa, zaključak paketa);
 • ima ulogu projektne podrške (za specifična pitanja – administracija, javna nabava, komunikacija, metode i alati u analizi i odlučivanju…);
 • izvještava status projekta i neplanirane pojave prema projektnom odboru i donatorima;
 • osigurava da projekt razvija proizvode u okvirima određenima vremenom, troškovima, kvalitetom, opsegom, rizicima i povlasticama;
 • priprema financijsku i projektnu dokumentaciju za izvještavanje;
 • izrađuje periodična i završna izvješća projekata te izvještaje o naučenim lekcijama (prema projektnom odboru i donatorima);
 • odgovoran je za izvršenje proračuna projekta (odobrava plaćanja iz budžeta projekta), za apsorpciju sredstava i prihvatljivost izdataka;
 • komunicira s donatorima vezano uz provedbu projekta;
 • radi kao mentor zaposlenicima/volonterima;
 • priprema dokumentaciju za pokretanje projekta;
 • priprema projektne prijedloge za donatore;
 • provodi usluge mentoriranja, savjetovanja i izobrazbe u područjima svoje stručnosti;
 • provodi ostale aktivnosti definirane procesima projektnog upravljanja u Platformi i donesenim planovima.

UVJETI KOJE KANDIDAT MORA ZADOVOLJAVATI

 • minimalno VŠS ili minimalno 5 godina radnog/praktičnog iskustva u upravljanju projektima;
 • izražene analitičke vještine, kritičko i kreativno razmišljanje;
 • dobro poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira za razvoj nezavisne kulture i umjetnosti u Hrvatskoj i Europi;
 • iskustvo rada u sektoru nezavisne kulture i umjetnosti u Hrvatskoj;
 • napredno korištenje računala (oblikovanje teksta, tablične kalkulacije, prezentacije, društvene mreže);
 • engleski jezik minimalno B2 razina;
 • važeča vozačka dozvola.

ŠTO NUDIMO

 • rad na nepuno radno vrijeme (70% radnog vremena),
 • ugovor se zasniva na određeno vrijeme od 1. srpnja 2019. do 29. listopada 2020. godine, uz probni rok od 3 mjeseca;
 • osnovna plaća nepunog radnog vremena iznosi 7.725,00 kn bruto 1, uvećano za naknadu putnih troškova;
 • radno mjesto uz timski rad u kreativnoj atmosferi;
 • mogućnost usavršavanja i napredovanja.

KAKO SE PRIJAVITI

Pošaljite životopis (ili LinkedIn profil) te motivacijsko pismo na info@drustvenicentar.hr.

Rok za podnošenje prijave je 19. lipnja 2019. do 12 sati (nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati) .

O rezultatu natječaja prijavljene/i će biti obaviještene/i pismenim putem najkasnije do 26. lipnja 2019. godine.