Novi projekti Platforme za Društveni centar Čakovec

Platforma za Društveni centar Čakovec uspješno je prijavila projekt na natječaj “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi” kojeg je raspisalo Ministarstvo kulture u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Natječajem će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi, a usmjeren je na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Detaljnije o natječaju već smo pisali prethodno na našoj web stranici.

Partner na projektu „Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier” je Međimurska Županija, a svrha projekta je unaprijediti model sudioničkog upravljanja, organizacijske i prostorne kapacitete lokalnih vlasti i (članica) Platforme, kao i participativni program u zgradi Scheier u Čakovcu.

Jačanjem kapaciteta projektnih partnera i zainteresiranih (ostale udruge, ustanove…) u području sudioničkog upravljanja (edukacije, studijske posjete, job shadowing…), otvorenim procesima s građanima (javna savjetovanja i razgovori, ankete, radionice izrade programa, fokus grupe, web, e-bilten), uređenjem i opremanjem zgrade omogućit ćemo uspostavu modela sudioničkog upravljanja zgradom Scheier (polivalentni javni društveno-kulturni centar) i infrastrukturu za sukreiranje kvalitetnijeg sadržaja te potaknuti kvalitetniju programsku produkciju i prezentaciju. Time doprinosimo razvoju modela sudioničkog upravljanja javnim prostorima, povećanju uključenosti i kapaciteta građana, te otvaramo pristup građanima produkciji i prezentaciji kulturnih i umjetničkih sadržaja u lokalnoj zajednici. Projektno partnerstvo sa Međimurskom županijom logičan je slijed i rezultat prethodno potpisanog „Sporazuma o suupravljanju zgradom Scheier za razdoblje 2018.-2020.“ Platforme i Međimurske županije.

Nadamo se dobrom rezultatu te nas raduje sve veća prepoznatljivost važnosti društveno kulturnih centara i njihovih modela upravljanja te javno-civilno partnerstvo kao važan faktor demokratizacije društva i dobar primjer u upravljanju javnim prostorima.