Održana Provedbena radionica za projekt Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier

Platforma za Društveni centar Čakovec kao prvi korak za kvalitetnu realizaciju aktivnosti projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier (Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi) napravila je sudjelovanjem na Provedbenoj radionici.

Provedbenu radionicu je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (PT2 – posredničko tijelo druge razine), 23. studenoga 2018. godine u Zagrebu u sklopu koje smo se detaljnije pripremili na konkretnu provedbu projekta.