Održana tribina o stanju (nezavisne) kulture u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji

U petak 11.11.2016. godine održana je tribina o stanju (nezavisne) kulture u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji u sklopu projekta ACT INK kojeg su ACT Grupa i Platforma za Društveni centar Čakovec provodile uz potporu Ministarstva kulture. Na tribini su sudjelovali/e predstavnici/e kulturnih institucija te Kulturnih vijeća Grada Čakovca i institucionalne i nezavisne kulture Međimurske županije, kao i članovi/ice Platforme za Društveni centar Čakovec, Karlo Kozar (Centar za mlade Čakovec), Davor Dokleja (Centar za kulturu Čakovec, Kulturno vijeće Grada Čakovca) i Željka Hatvalić Strahija (Knjižnica i čitaonica Nikola Zrinski Čakovec, Kulturno vijeće Grada Čakovca). Svi panelisti su razmijenili iskustva te su uputili posjetitelje/ice tribine u stanje na nezavisnoj i institucionalnoj kulturi, pritom analizirajući postojeće dosadašnje probleme, mogućnosti programske suradnje i otvaranje lokalnih kulturnih institucija prema nezavisnoj kulturi.

dsc_0654

Na samom početku tribine moderator Sebastijan Brumec je prisutnima predstavio projekt ACT INK te aktivnosti koje su bile tema provedbe projekta. ACT Grupa je, uz Platformu za Društveni centar Čakovec, mapirala javne napuštene i neiskorištene prostore u vlasništvu gradskih uprava u Međimurskoj županiji te su također analizirane potrebe i mogućnosti nezavisne kulturne scene u Međimurju. Ono što je identificirano kao problem jeste da već dugi niz godina društveno-kulturne organizacije, aktivisti i umjetnici s područja nezavisne kulture nemaju adekvatan prostor za organizaciju i provedbu društveno-kulturnih djelatnosti.

Davor Dokleja iz Centra za kulturu Čakovec i član Kulturnog vijeća Grada Čakovca, ukratko je predstavio način na koji funkcionira Centar za kulturu koji je nedavno i obilježio svojih 35 godina postojanja. Upoznao je prisutne sa programom centra koji je tokom godine programski bukiran u svom galerijsko izložbenom prostoru te u svojoj dvorani putem programa koji su većinom kazališnog ili pak filmskog sadržaja. Ono što je zanimalo prisutne je da li je moguće da se institucija Centra otvori i nezavisnoj kulturi pri čemu je dan odgovor da je program popunjen te da je uvijek teško dobiti termin osim ljeti kada je dvorana dostupnija no pritom je napomenuo kako na stranicama Centra stoji cjenik najma dvorane. Ono što je zanimalo prisutne je zašto Centar za kulturu ne otvori svoja vrata te dopusti da nezavisna kultura besplatno može koristiti prostorne kapacitete i tako ravnopravno uz institucionalnu kulturu ondje prezentirati svoj sadržaj. Spomenut je i prostor današnje Male scene Vinko Lisjak koja je odavno izgubila svoju društvenu namjenu djelujući nekad kao Klub mladih, a kasnije kroz komercijalnu namjenu te danas kao prostor zatvorenog tipa, koji povremeno služi za održavanje proba Kazališne družine Pinklec dok ostatak godine prostor stoji neiskorišten. Mjesto koje je generacijama imalo svoj kulturno društveni status bi tako trebalo biti kvalitetnije iskorišteno. Davor Dokleja je odgovorio kako on ne donosi odluke no kako će odgovorne osobe Centra za kulturu upoznati sa inicijativom te se nada zajedničkoj suradnji.

Ukratko je i upoznao prisutne sa svojim osobnim djelovanjem na nezavisnoj kulturnoj sceni kroz nekadašnju udrugu Trn te Centar za mlade – Cezam, koji i danas funkcionira kao snažna udruga na nezavisnoj sceni. Obje su udruge prije desetak godina okupile velik broj sudionika nezavisne scene i postavile neke nove načine djelovanja nezavisne scene u Gradu Čakovcu. Upravo je u sklopu Centra za mlade nekoć startao nezavisni Dramski studio Dada koji danas djeluje kao pridruženi studio Kazališne družine Pinklec u sklopu Centra za kulturu. Davor je ujedno i odgovorio na pitanja funkcioniranja gradskog kulturnog vijeća te postupak ocjenjivanja pristiglih projekata za javne potrebe u kulturi Grada Čakovca. Zainteresirane je pojedince interesirala transparentnost pri odlučivanju i rada kulturnog vijeća kao savjetodavnog tijela i gdje u kulturnom djelovanja Grada Čakovca postoji mjesto za djelovanje nezavisne kulture.

Tada se povela rasprava o razvoju kulturne strategije Grada Čakovca, koju Grad nema te je prisutna Željka Hatvalić Strahija, ujedno članica Kulturnog vijeća Grada Čakovca, konstatirala da samo malen broj gradova u Republici Hrvatskoj ima napisanu kulturnu strategiju, pritom spomenuvši nekoliko dobrih primjera poput Grada Rijeke. Spomenuto je da je za kvalitetnu kulturnu strategiju potrebno napraviti i analizu potreba što također nije dosad napravljeno od strane Grada. Na izjavu da sama inicijativa za kulturnu strategiju treba doći od samih građana te da novac za analizu treba također biti prikupljen od strane građana, prisutni su napomenuli da je to dužnost gradske uprave, a i da inicijative niz godina postoje. Ujedno je spomenuto da su građani već odvojili svoja sredstva u proračun te da se, ukoliko postoji interes Grada, sredstva za provedbu analize mogu osigurati putem javnih natječaja.

Željka Hatvalić Strahija predstavila je i rad Knjižnice Nikola Zrinski, čija je djelatnica, viziju kako bi kao moderna knjižnica trebala funkcionirate te postojeće probleme koji se tiču prostornih kapaciteta. Na pitanje oko zgrade bivšeg časničkog doma kamo bi se trebao preseliti dio knjižnice nije znala dati odgovor napomenuvši da nije odgovorna osoba te da je već dugi niz godina situacija neriješena. Podsjetimo, Međimurska županija je 2008. godine, Gradu Čakovcu prodala prostor bivšeg časničkog doma koji je tada obećan kao prostorno proširenje za potrebe knjižnice no neriješeni odnosi između Grada Čakovca i Međimurske županije oko vlasništva te revitalizacija i prenamjena prostora, još su uvijek u postupku. Prisutna Željka spomenula je da knjižnica kroz određene programske aktivnosti već surađuje sa nezavisnom kulturom spomenuvši izložbu dječjih radova koju provodi zajedno sa Centrom za mlade – Cezam.

Karlo Kozar iz Centra za mlade – Cezam pak je ukratko dao uvid u postojeće stanje udruge i ‘Prostorom’ kojim upravlja. Napomenuo je da Prostor može zadovoljiti potrebe provedbe koncerata i nekih performansa no da nije prikladan za izložbe, radionice ili neke druge aktivnosti pritom spomenuvši prostorne kapacitete Zgrade Scheier ili Male scene Vinko Lisjak koje trenutno stoje neiskorištene i traže kvalitetnije upravljanje kroz oblik suradnje institucionalne i nezavisne kulture.

Zaključak tribine bio je na usuglašavanju svih prisutnih prema zajedničkoj suradnji kulturne scene, institucionalne i nezavisne, te zajedničkom upravljanju postojećim javnim prostorima. Dogovorena je programska suradnja, te je kao sljedeći korak spomenuta komunikacija sa ravnateljima ustanova i donosiocima odluka kroz predstavljanje inicijative, odnosno prezentacije programskog plana.

dsc_0643  dsc_0644 dsc_0649  dsc_0650