Platforma sudjelovala na treningu u okviru projekta “Europe goes local”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije održala je od 8. do 11. travnja 2018. u Petrčanama trening “Rad s mladima na lokalnoj razini” u okviru Europe Goes Local projekta. U sklopu treninga sudjelovala je i Platforma za Društveni centar Čakovec (predstavnica Kristina Pongrac) koja je predstavila primjere dobre prakse te proces stvaranja i zagovaranja Društvenog centra Čakovec s fokusom na procese i metode komuniciranja i ispitivanja potreba javnosti. Naime, naša je Platforma od strane organizatora dobila poziv na sudjelovanje jer je prepoznata kao primjer dobre prakse zagovaranja. U sklopu našeg predstavljanja izložili smo na jasan i strukturiran način kako bi i jedinice lokalne i regionalne samouprave (JLRS), koje nisu upoznate s tim procesom, dobile jasnu sliku kako ojačati participacija građana (s naglaskom na mlade) u procesima upravljanja javnim prostorima koji mogu potencijalno služiti kao centri za mlade.

Kako su mladi jedna od ciljanih skupina Platforme za Društveni centar Čakovec, predstavili smo konkretne primjere uključivanja kroz dosadašnje aktivnosti i procese ujedno predstavljajući cjelokupan proces komunikacije i iskustva sa Gradom Čakovcem i Međimurskom županijom koje smo od početka zagovaranja Društvenog centra uključili u proces kroz model javno-civilnog partnerstva.

Trening je dio najvećeg europskog projekta u području mladih Europe Goes Local, a na nacionalnoj razini okupio je 11 jedinica lokalne samouprave koje su uz stručnu podršku trenera, 5 osoba koje rade s mladima i istraživača u području mladih i predstavnika nacionalne skupine stručnjaka koji upravljaju projektom u Hrvatskoj, izradile plan razvoja rada s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Stručnjaci će tijekom trajanja projekta nastaviti pružati podršku jedinicama lokalne samouprave u realizaciji njihovih planova, a sve u svrhu unaprjeđenja postojećeg sustava rada s mladima na lokalnoj razini.