Platforma u studijskom posjetu u Mariboru

U svrhu jačanja kapaciteta članica Platforme za Društveni centar Čakovec organiziran je studijski posjet u Maribor. Na studijskom posjetu sudjelovalo je pet predstavnika iz četiri organizacije članice platforme (Ivan Latin /CEZAM/, Bojana Vojvodić i Kristina Pongrac /HDLU Međimurja/, Milivoj Kuhar /Fotografija/, Teo Petričević /ACT Grupa/), a posjetili smo Centar alternativne in avtonomne produkcije (CAAP), Indijanez, Infopeka, Mladinski kulturni centar (MKC), te Kibla Portal

Posjet je bio fokusiran na upoznavanje načina rada, program rada, strukture organizacija i njihovih korisnika, a organiziran je uz financijsku podršku Zaklade Kultura nova. Fotografije možete pogledati u galeriji, a kratku bilješku s putovanja pronaći ovdje.


Ova aktivnost je organizirana uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”