RADIONICA Pravni okviri, mehanizmi i komparativna praksa civilno-javnog partnerstva

U sklopu projekta SuKultura, Gong održava radionicu o pravnom okviru, mehanizmima i komparativnim praksama civilno-javnog partnerstva, koje osiguravaju sudjelovanje različitih dionika u upravljanju javnim resursima.

Radionica će se održati u utorak, 18.12. u Centru za kulturu Novi Zagreb (Remetinec) od 10 do 13 sati.

Voditeljice su Jelena Berković i Jelena Tešija. Radionica je namijenjena članovima_cama i zaposlenima u organizacijama civilnog društva i umjetničkim organizacijama.