Raznovrsne edukacije ojačale članice Platforme

Budućnost Platforme gradi se kvalitetnom edukacijom njezinih članica

U sklopu projekta “Društveni centar Čakovec” krajem 2018. godine unutar svog saveza udruga Platforma za Društveni centar Čakovec provela je nekoliko kvalitetnih kratkih edukacija. Teme edukacija birali su sami članovi udruga putem ankete, a same edukacije održavale su se u domaćoj atmosferi naših udruga – edukatora. Svaki od edukatora pomno je odabran na temelju kompetencija i dugogodišnjeg iskustva iz područja kao što su organizacijske vještine, timski rad i organizacija javnih događaja. U planiranju i realizaciji edukacija sudjelovalo je 9 udruga-članica saveza: ACT grupa, Fotografija – udruga za fotografsku kulturu, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Međimurja – HDLUM, Udruga Zora, Centar za mlade – CEZAM, Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURIDSpelološka udruga Međimurja, Udruga tjelesnih invalida Međimurja UTIM, i Udruga Pokret plus.

Čak 15 sudionika iz 12 različitih udruga i institucija, od kojih je 9 naših članica i 3 vanjskih podržavajučih udruga, iz ciklusa edukacija izašli su obogaćeni novim vještinama i znanjima te motivirani iskusnim predavačima koji su dijelili svoja dragocijena znanja.


Organizacije i udruge koje su uz naše članice sudjelovale na edukacijama su Udruga mladih Mačkovec, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje i Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

Ove edukacije realizirane su uz financijsku podršku Zaklade “Kultura Nova”.