Tribina: Antiratni aktivizam nekad i danas

Knjižnica i čitaonica Tabula Rasa organizira tribinu čija je tema razvoj antiratnog aktivizma devedesetih godina u kontekstu tadašnjih političkih prilika. Sagledat ćemo kako je tekla artikulacija antiratnog i mirotvornog djelovanja na jedan ‘grassroots’ način, uz značajnu podršku tadašnjih postojećih međunarodnih aktivističkih mreža. To ćemo nasljeđe aktualizirati u kontekstu suvremenih političkih izazova, koji se jednako tiču domaće kao i međunarodne politike, naime: jačanje desnice, izbjegličke krize kao europske, humanitarne i političke krize.

Članice Platforme za Društveni centar Čakovec sudjelovale su u prikupljanju pomoći za izbjeglice, a kako je izbjeglička kriza rezultat geopolitičkih sukoba pokušat ćemo odgovoriti kako se nositi sa tom krizom i što možemo učiniti na tom području. Na tribini će biti prezentiran koncept Društvenog centra Čakovec te kontekst organizacija i pojedinaca uključenih u zagovaračku Platformu za Društveni centar Čakovec kao skupinu aktivista/kinja koji/e zagovaraju mirotvorne i antiratne ideje.

Na tribini će gostovati Goran Božičević, dugogodišnji aktivist i jedan od voditelja Volonterskog kampa Pakrac (1993.-1997.) i Nikola Mokrović, arhivist u Documenti koji se bavi bilježenjem razvoja civilnog društva u Hrvatskoj.

Tribina se održava u četvrtak 14.4.2016., u 18 sati u prostoru Knjižnice i čitaonice Tabula Rasa na adresi Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec (zgrada Starog Hrasta).

Tribina se održava u sklopu redovitog programa Platforme za Društveni centar Čakovec.