ZAPOŠLJAVAMO Koordinator aktivnosti projekta i vidljivosti (m/ž)

Radi novog projekta tražimo odgovornu i motiviranu osobu za radno mjesto: Koordinator aktivnosti projekta i vidljivosti (m/ž)

Koordinator aktivnosti projekta i vidljivosti:

 • Priprema plan za svoj tim i usuglašava ga s voditeljem projekta
 • Izrađuje izvještaje na kontrolnim točkama prema voditelju projekta
 • Planira, monitorira i upravlja radom tima
 • Preuzima odgovornost za progres rada tima i korištenje resursa tima te inicira korektivne radnje gdje je to potrebno, sve unutar granica postavljenih od voditelja projekta
 • Identificira pojave i rizike povezane s pojedinim radnim paketom te se savjetuje o njima s voditeljem projekta
 • Savjetuje se s voditeljem projekta o devijacijama u planu, preporučuje korektivne radnje
 • Prosljeđuje voditelju projekta produkte koji su kompletirani i odobreni u skladu s dogovorenim zahtjevima radnog paketa
 • Osigurava da se aktivnosti tima isplaniraju i izvedu kvalitetno, korektno i da su unutar postavljenih granica
 • Upravlja specifičnim pojavama i rizicima koje su mu/joj delegirane od voditelja projekta
 • Asistira voditelju projekta u ispitivanju pojava i rizika
 • Pruža logističku potporu za projektne aktivnosti
 • Ako nije drugačije definirano provodi cjelokupnu administraciju projekta po nalogu i u suradnji sa voditeljem/icom projekta
 • Radi i komunicira s korisnicima/ama
 • Koordinira marketinške aktivnosti u dogovoru sa voditeljem projekta
 • Koordinira svu eksternu komunikaciju projekta u dogovoru s voditeljem projekta
 • Prenosi znanje i iskustvo drugim oblicima komunikacije (stručni članci, skupovi, konferencije i sl.)
 • Čuva poslovne tajne i poštuje autorska prava
 • Primjenjuje upute iz sigurnosti na radu i sigurnosti od požara

Uvjeti:

 • VSS društveni, interdisciplinarni ili ekonomski smjer (poželjno područje menadžment u kulturi)
 • Posjedovanje organizacijskih i komunikacijskih vještina
 • Analitičke, prezentacijske i pregovaračke kompetencije
 • Rješavanje problema i upravljanje rješavanjem konflikta
 • Znanje rada na računalu, korištenja aplikacija iz MS Office paketa i alata za digitalni dizajn
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Iskustvo provedbe osmišljavanja i provedbe aktivnosti s volonterima, te vođenje pripadajuće dokumentacije
 • važeča vozačka dozvola.

Prednosti:

 • Iskustvo u vođenju profila društvenih mreža
 • Iskustvo rada u alatima za povećanje vidljivosti‍

Od kandidata očekujemo:

 • Timski rad
 • Visoku razinu samostalnosti i inicijative
 • Odgovornost i usmjerenost na rješenje zadataka
 • Agilni pristup u radu

Što nudimo:

 • Rad na puno radno vrijeme,
 • Ugovor se zasniva na određeno vrijeme od 17. studenog 2020. do 17. studenog 2021. godine, uz probni rok od 1 mjeseca;
 • Osnovna plaća punog radnog vremena iznosi 10.266,04 kn bruto 2, uvećano za naknadu putnih troškova;
 • Radno mjesto uz timski rad u kreativnoj atmosferi;
 • Mogućnost usavršavanja i napredovanja.

‍Rok prijave je 16. studeni, a prijaviti se možete slanjem životopisa ili LinkedIn profila, te motivacijskog pisma na info@drustvenicentar.hr